Home

21 ก.ย. 2565

บริการรับทำวิจัยคุณภาพระดับพระกาฬ

1.อำนาจตัดสินใจจ้างทำวิจัย

มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีขีดจำกัดด้วยกันทั้งนั้น เก่งเรื่องหนึ่ง อาจจะไม่เก่งอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งการที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำสิ่งใดได้อย่างชำนาญนั้น ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน การทำวิทยานิพนธ์ก็เช่นกัน ถึงแม้ฝึกฝนแต่ก็ไม่สามารถทำให้ได้ดีอย่างที่ตั้งใจ เนื่องจากข้อจำกัดที่มากมายหลายสิ่ง ดังนั้น การทำวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ คุณอาจเคยเห็นการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามถึงการ รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ บางคนก็ว่าผิด บางคนก็ว่าไม่ผิด หรือบางคนก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด สำหรับผมคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงการทำวิทยานิพนธ์มานาน มีตั้งแต่ลูกค้าที่เป็นนักศึกษาจนถึงระดับองค์การ ซึ่งผมขอถามข้อเดียวว่าคนที่เรียน ป.โท เอก ตั้งใจอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการวิทยานิพนธ์เอามาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไป ถามจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือ งานวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่เรื่องที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง และที่สำคัญคนที่ใช้ประโยชน์จากงานวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยก็มีน้อยนิด ไอ้พวกที่ชอบตัดสินคนอื่นว่าผิดอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ 

2. บริการระดับคุณภาพ

การให้บริการรับทำวิจัยที่ดี และมีผลงานการรับทำวิทยานิพนธ์คุณภาพระดับสูง ที่ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นเคุณภาพในราคาประหยัดและดูแลให้จนจบ เพียงเว็บเดียวเท่านั้นในประเทศไทย บริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรมไม่เอาเปรียบเหมือนเว็บรับทำวิจัยในตลาดที่เห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งลูกค้าหลายท่านอาจถามว่าถ้าจ้างทำวิทยานิพนธ์จะได้ประโยชน์อะไรกับชีวิต ได้แน่นอนครับคือเรียนจบแน่นอนครับก่อนเพื่อนร่วมชั้นด้วยครับ THESIS DD การันตี คนเราก็มีหลายแบบหลายประเภทแล้วแต่ว่าใครจะมีการลำดับความสำคัญและประสบการในการดำเนินชีวิต หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนแตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่คิดไม่เหมือนเรา ทำไม่เหมือนเรา ตอบไม่เหมือนเรา ทำอะไรคิดอะไรแตกต่างไปจากเรา แล้วคนเหล่านั้นจะมีความคิดที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง และหากใครตัดสินผู้อื่นดังสถานการณ์ข้างต้นนั่นหมายถึงท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจคับแคบและตื้นเขิน เพราะจะผ่านหรือไม่ผ่านท่านคนขึ้นสอบจำเป็นต้องรู้งานของตัวเองอยู่แล้วโดยเราเป็นคนแนะนำให้อย่างใกล้ชิด ไม่ให้คำปรึกษามั่วจนลูกค้าไม่จบเหมือนกับเว็บอื่น ๆ ดังนั้น ลูกค้าของ Thesis DD 

3. มั่นใจได้

จึงสบายใจได้เลยและเพื่อความมั่นใจไปดูผลตอบรับจากลูกค้าของเราได้เลย ไม่ต้องสนว่าคนอื่นจะมองต่างออกไปจากเราหรือไม่ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านควรทำคือการฟังและหยุดคิดไตรตรองสถานการณ์ดังกล่าวอีกครั้งในมุมมองที่แตกต่าง หากท่านฝึกความคิดและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำ จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีมุมมองกว้างไกลกว่าคนอื่นแน่นอน สามารถยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยปราศจากอคติ ทำให้ท่านแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะของผู้ที่มีภาวะผู้นำในตัวเองสูง ซึ่งส่งผลต่อหน้าที่การงานและแนวทางในการดำเนินชีวิในอนาคตต่อไป 

4. ยินดีให้บริการ

ยินดีให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์เชียงราย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกสาขา เช่น การตลาด นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสน์ศาสตร์ การวิจัยทางคลีนิค โลจิสติกส์ บัญชี ทรัพยากรบุคคล การโรงแรมและการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ งานวิจัยทุกชนิดการทำ case study ทุกประเทศ รับแปลเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชามีประสบการณ์สูง Thesis DD เป็นที่รู้จักและให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ได้ทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บริการรับปรึกษาการทำวิจัย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ทำวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูล (แจกแบบสอบถาม) การคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 1 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 2 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 3 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 4 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 5 การทำวิจัยเฉพาะบทที่ 4-5 และการทำงานวิจัย 5 บท แก้ไขงานวิจัย 5 บท แก้ไขวิทยานิพนธ์ 5 บท การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS หาค่า Alpha ของแบบสอบถาม 

5. บริการรับทำวิจัย

บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์นครปฐม สำหรับงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ให้คำแนะนำการวิจัย ตลาด ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ประเมินผลโครงการ รับเขียนโครงการ ประเมินโครงการ ทุกชนิด สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องทำแผนธุรกิจ บริการรับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจ หรือสร้างโครงการต่างๆ บริการยื่นแบบโครงการแก่ธนาคารต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ รับเขียนแผนการตลาดmarketing Plan แผนธุรกิจ business plan ทุกชนิด ยินดีให้คำปรึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนสุพรรณบุรี ผลงานทางวิชาการ ทำวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา คศ3. คศ.หรือที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย ช่วยเหลืองานวิจัยแบบผู้ช่วยนักวิจัย รวมทั้งยังให้บริการคำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์นครศรีธรรมราช สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ต้องการเขียน essay หรือเขียน dissertation เขียนรายงาน รับทำรายงาน ภาษาอังกฤษ ทุกชนิด บริการครบวงจร ตั้งแต่เสนอโครงงานวิจัย หัวข้อวิจัย บริการตรวจ รวมถึงการแก้ไขงานวิจัยทุกชนิด สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำ dissertation thesis ทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศ รับปรึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลงานทางวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

6. วิเคราะห์สถิติทุกโปรแกรม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ SPSS ประมวลผล SPSS เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน งานวิจัย ทางสถิติ เช่น เปรียบเทียบเป็นรายคู่ จากตัวแปรอิสระ เปรียบเทียบความแปรปรวนงานวิจัย ทางสถิติด้วยเทคนิค ANOVA T-Test F-Test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หาความสัมพันธ์ Correlation วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก Logistic Regression วิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis พยากรณ์ Forecasing หรืออื่นๆ รับทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เช่น การประเมินหาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือในการวิจัย เป็นการหาค่า IOC หรือ นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha การทำ is, จ้างทำ is, จ้างทำวิจัย, จ้างทำวิทยานิพนธ์, จ้างทำงานวิจัย, รับ จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ป.ตรี ราคา, จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ราคา ถูก, จ้างทำวิทยานิพนธ์ราคาประหยัด, จ้างทำวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท, จ้างทำวิทยานิพนธ์ราคาไม่แพง, รับจ้างทำวิจัย, ทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก, ทำงานวิจัยทุกสาขาวิชา, ทำงานวิทยานิพนธ์ สาขา, บริการรับทำวิจัย, รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์, รับจ้างทำ is, รับจ้างทำงานวิจัย ราคาถูก, รับจ้างทำรายงาน, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ราคาถูก, รับจ้างเขียนรายงาน, รับทำ is, รับทำ power point, รับทำ SPSS, รับทำ thesis, AMOS, LISREL, EXCEL SOLVER, รับทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำวิจัย ด่วน, รับทำวิจัยราคาถูก, รับทำวิทยานิพนธ์ เชื่อถือได้, รับทำสารนิพนธ์ดีที่สุด, รับทำแบบสอบถาม, ดร. รับทำโปรเจคจบ, รับทำ thesis, รับทำงานวิจัย, รับทำปริญญานิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำวิทยานิพนธ์ ป.ตรี, รับทำวิทยานิพนธ์ ทุกมหาลัย, รับทำวิทยานิพนธ์ ป.โท, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, รับทำวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่, รับ ทำ สารนิพนธ์, รับแปล งานวิจัย, ราคารับทำวิทยานิพนธ์, วิจัยในชั้นเรียน

7. บทสรุป

สรุปคือถ้าคุณประเมินและลองทำดูแล้วไม่สามารถทำได้ หรือทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ผมว่าอย่ามัวไปเสียเวลาเลยครับ คนที่มีความคิดก้าวหน้า คนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี ผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง จะไม่มั่วเสียเวลาคนเหล่านั้นจะมองหาทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมกับ Thesis DD ยังไม่เคยมีใครไม่จบแม้ซักคนเดียว โดยส่วนมากจะกลัวไปเอง และอาจจะไม่เข้าใจในบางหัวข้อเท่านั้น หลังได้อธิบายก็สามารถทำความเข้าใจได้สบายๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาระดับ ป.โท เอก สำหรับผมคือ Connection หรือความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบันมากกว่าที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วยความจริงใจไม่ใช่หวังเพียงแต่ผลประโยชน์เท่านั้นควรเปิดใจให้กว้าง ลดความเห็นแก่ตัวลง และมีความจริงใจให้ผู้อื่น ซึ่งต่างกับนักศึกษาบางท่านที่ทำจนครบ แต่หลังส่งตรวจแก้เพียบ และแถมไม่เข้าใจงานของตัวเองอีกต่างหาก บางท่านก็กลับลำทันมาจ้างแก้ไขและให้คำแนะนำจนสามารถสอบผ่าน และอีกแบบคือยังดื้อดึงดันและไม่ประเมินตนเองกับสถานการณ์นั้นๆ แก้แล้วแก้อีกแก้จนไม่แก้แล้วถอดใจไปเองกับแก้แล้วไม่ถูกจนที่ปรึกษาเลื่อนสอบไปจนครบวาระ  ซึ่งแบบนี้เป็นการลงทุนที่เสียเปล่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาก ถ้าเปรียบเป็นธุรกิจก็เรียกได้ว่า "ล้มละลาย" สุดท้าย ทุกการตัดสินใจในชีวิตของคุณ มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะได้รับผลในการตัดสินใจจึงควรใช้สติ เหตุผล และข้อมูลในการตัดสินใจ แตกต่างจากการตัดสินคนอื่นที่เพียงแต่ใช้ปากเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น