Home

28 ธ.ค. 2562

ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ระวังมิจฉาชีพ แหล่งข่าวจากวิจัยสำนักหนึ่งได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งมีพฤติกรรม หลอกลวงให้โอนเงิน แล้วไม่ส่งงานให้ตามที่ตกลง หรือใช้วิธีผลัดวันไปเรื่อยๆ รวมถึงการปิดช่องทางการติดต่อทำให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่มีผู้เสียหายกล้าแจ้งความเพราะกลัวส่งผลต่อต่อการจบการศึกษา โดยแหล่งข่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มว่ากลุ่มมิจฉาชีพมีมากถึง 60 กว่า% จากการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่
 1. ไม่แสดงข้อมูลการศึกษา ความชำนาญ ระดับความเชี่ยวชาญ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการวิจัยอย่างแท้จริง
            2. ไม่แสดงที่อยู่ แผนที่ตั้งสำนักงาน และรูปภาพของผู้รับผิดชอบ มีเพียงเบอร์โทรศัพท์ และไอดีไลน์เท่านั้น
            3. ราคาถูก หรือราคาแพงเกินไป รวมถึงการให้จ่ายหมดเพียงครั้งเดียว
            4. เงื่อนไข ข้อตกลงไม่ยุติธรรรม เอาเปรียบ
            5. ใบสำคัญรับเงิน หลักฐานในการชำระเงิน
            6. ติดต่อลำบาก ถามไม่ตอบ ตอบช้า ตอบไม่ตรงประเด็น
         ดังนั้นหากไปเจอกับสถานการณ์ข้างต้นให้พิจารณาให้รอบคอบด้วย
ด้วยความปราถนาดี  Thesis DD.

15 ก.ย. 2562

รับทำวิจัย ราคาถูก

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปลภาษา คุณภาพระดับพรีเมียม


Thesis DD แอดไลน์มา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และเราจะมอบ ค.ว.ย. (ค = คุณภาพดี, ว = ว่องไวและตรงเวลา, ย = ย่อมเยาว์) ให้กับลูกค้าทุกคน

1 ก.ย. 2562

อีกหนึ่งผลงานกับคุณภาพ การทำงาน ไม่มีcopy ไม่มีชักชัา ไม่มีกั๊ก ทำทุกเล่มเหมือนทำเล่มเราเอง

ไม่พูดมากเจ็บคอ แล้วพวกคุณจะไปจ่ายแพงให้กับของห่วยหรือเสี่ยงทำไม เมื่อเราจัดให้ท่านได้อยางสาสมใจ

27 ส.ค. 2562

สมมติฐานการวิจัย

มติฐานการวิจัย ตั้งยังไงหว่า งงจุงเบย

สมมติฐานจะระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่ผู้วิจัยต้องการนำไปทดสอบว่า เป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่


การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบอย่างมีเหตุผล แสดงถึงความสัมพันธ์ หรืออิทธิพลที่ส่งผลระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent variables) และตัวแปรตาม (Dependent variable) และยังเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางในการวิจัย เอาแบบจำง่ายๆ เลยสำคัญสุดคือ 

"สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย"

ด้วยความปราถนาดี จาก Thesis DD


26 ส.ค. 2562

บริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์

รับทำวิทยานิพนธ์ ทุกระดับ-ทุกสาขา
บทคัดย่อ Abstract เค้าโครง จัดรูปแบบเล่ม อ้างอิงไม่เกิน 8 ปี

วิเคราะห์ SPSS, DATA,  CONTENT, MODEL ทุกชนิด ทุกรูปแบบ
สร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ - ตรวจ IOC จากผู้เชี่ยวชาญ มีทุกสาขา

แปลภาษา ไทย อังกฤษ จีน  Turn itin (ตรวจอักขรวิสูทธ์ิ)


สรุป คือ "ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์"

รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย (ไทย อังกฤษ จีน - ป.ตรี โท เอก - ทุกสาขาวิชา)

บทความวิจัย บทความวิชาการ แผนธุรกิจ (พร้อมหาที่เผยแพร่ผลงาน)


สาขาเวชศาสตร จิตวิทยา โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ วิศวะ (ที่อื่นทำไม่ได้ แต่เราทำได้ ไม่ได้โม้)

รวมทั้งจัดหา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ทุกท่านจบ ดร. สามารถอ้างอิงได้)


13 ส.ค. 2562

แปล

แปล ไทย-อังกฤษ 300บาท/หน้า 

แปล ภาษาไทย จีน อังกฤษ
รับทำวิทยานิพนธ์

One Stop Service  เว็บเดียวครบ จบเลย


ติดต่อสอบถาม แอดไลน์มาเลย
ยินดีให้บริการในราคามิตรภาพ

Tel. 063-893-4187
Tel. 081-743-7681 (Dr.Kwang)
Line. DBA8822


15 มิ.ย. 2562

แผนธุรกิจ (Business Plan) BP

ทำวิจัย แผนธุรกิจ (Business Plan)
โดย: ณรงค์ชัย พงศ์วัศพล

          BP มีความสำคัญมาก สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ BP เป็นการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เปรียบเหมือน GPS บอกเส้นทางตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจุดหมายปลายทางทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และช่วยชี้ ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วยเช่นกันถ้าเปรียบว่าแผนที่ที่ดีย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที่ชัดเจน 
มีแผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางที่เตรียมการเพื่อไปสู่ความสำเร็จ การลงทุน งบการเงิน การพยากรณ์ รายได้ รายจ่าย อย่างละเอียด 
           BP ที่ดีอาจจะลงลึกถึงโครงสร้างต่างๆของแผนธุรกิจหรือหัวข้อต่างๆที่อยู่ในแผนธุรกิจก็จะมีคำถามอยู่เสมอว่าถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ บางส่วนที่เป็นข้อกำหนดของแผนธุรกิจที่จะพึงมี หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานในเรื่องของหัวข้อต่างๆ ของแผนธุรกิจที่ระบุไว้ เช่น ไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด แผนการตลาด แผนการบริหารจัดการ แผนการผลิตหรือการบริการ แผนการเงิน คืออาจจะเขียนได้บางส่วนหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจัดทำได้เลย จะถือว่าเป็นแผนธุรกิจหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของแผนการเงิน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการจัดทำประมาณการทางการเงินล่วงหน้า เช่น ประมาณการยอดขาย ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่าย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

1 มิ.ย. 2562

 thesis dd อีกแล้วคับท่าน รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ spss แปลภาษา
ใส่ใจลูกค้า ไม่ทิ้งงาน ได้รับคำชมตลอด...


งานดีมีคุณภาพ วิจัยอันดับ 1


ลูกค้า ป เอก ครับ ตามงานไม่ทิ้งลูกค้า


ป โท โลจิสติกส์ ผ่านแว้ว

thesis dd มีความสัมพนธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกท่านคับ วิจัยมีคุณภาพ ระดับเทพ ด้วยราคามิตรภาพ