Home

21 ก.ย. 2565

บริการรับทำวิจัยคุณภาพระดับพระกาฬ

1.อำนาจตัดสินใจจ้างทำวิจัย

มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนมีขีดจำกัดด้วยกันทั้งนั้น เก่งเรื่องหนึ่ง อาจจะไม่เก่งอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งการที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำสิ่งใดได้อย่างชำนาญนั้น ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน การทำวิทยานิพนธ์ก็เช่นกัน ถึงแม้ฝึกฝนแต่ก็ไม่สามารถทำให้ได้ดีอย่างที่ตั้งใจ เนื่องจากข้อจำกัดที่มากมายหลายสิ่ง ดังนั้น การทำวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ คุณอาจเคยเห็นการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามถึงการ รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ บางคนก็ว่าผิด บางคนก็ว่าไม่ผิด หรือบางคนก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด สำหรับผมคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงการทำวิทยานิพนธ์มานาน มีตั้งแต่ลูกค้าที่เป็นนักศึกษาจนถึงระดับองค์การ ซึ่งผมขอถามข้อเดียวว่าคนที่เรียน ป.โท เอก ตั้งใจอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการวิทยานิพนธ์เอามาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไป ถามจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือ งานวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่เรื่องที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง และที่สำคัญคนที่ใช้ประโยชน์จากงานวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยก็มีน้อยนิด ไอ้พวกที่ชอบตัดสินคนอื่นว่าผิดอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ 

2. บริการระดับคุณภาพ

การให้บริการรับทำวิจัยที่ดี และมีผลงานการรับทำวิทยานิพนธ์คุณภาพระดับสูง ที่ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นเคุณภาพในราคาประหยัดและดูแลให้จนจบ เพียงเว็บเดียวเท่านั้นในประเทศไทย บริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรมไม่เอาเปรียบเหมือนเว็บรับทำวิจัยในตลาดที่เห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งลูกค้าหลายท่านอาจถามว่าถ้าจ้างทำวิทยานิพนธ์จะได้ประโยชน์อะไรกับชีวิต ได้แน่นอนครับคือเรียนจบแน่นอนครับก่อนเพื่อนร่วมชั้นด้วยครับ THESIS DD การันตี คนเราก็มีหลายแบบหลายประเภทแล้วแต่ว่าใครจะมีการลำดับความสำคัญและประสบการในการดำเนินชีวิต หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนแตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่คิดไม่เหมือนเรา ทำไม่เหมือนเรา ตอบไม่เหมือนเรา ทำอะไรคิดอะไรแตกต่างไปจากเรา แล้วคนเหล่านั้นจะมีความคิดที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง และหากใครตัดสินผู้อื่นดังสถานการณ์ข้างต้นนั่นหมายถึงท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจคับแคบและตื้นเขิน เพราะจะผ่านหรือไม่ผ่านท่านคนขึ้นสอบจำเป็นต้องรู้งานของตัวเองอยู่แล้วโดยเราเป็นคนแนะนำให้อย่างใกล้ชิด ไม่ให้คำปรึกษามั่วจนลูกค้าไม่จบเหมือนกับเว็บอื่น ๆ ดังนั้น ลูกค้าของ Thesis DD 

3. มั่นใจได้

จึงสบายใจได้เลยและเพื่อความมั่นใจไปดูผลตอบรับจากลูกค้าของเราได้เลย ไม่ต้องสนว่าคนอื่นจะมองต่างออกไปจากเราหรือไม่ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านควรทำคือการฟังและหยุดคิดไตรตรองสถานการณ์ดังกล่าวอีกครั้งในมุมมองที่แตกต่าง หากท่านฝึกความคิดและปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำ จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีมุมมองกว้างไกลกว่าคนอื่นแน่นอน สามารถยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยปราศจากอคติ ทำให้ท่านแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะของผู้ที่มีภาวะผู้นำในตัวเองสูง ซึ่งส่งผลต่อหน้าที่การงานและแนวทางในการดำเนินชีวิในอนาคตต่อไป 

4. ยินดีให้บริการ

ยินดีให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์เชียงราย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกสาขา เช่น การตลาด นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสน์ศาสตร์ การวิจัยทางคลีนิค โลจิสติกส์ บัญชี ทรัพยากรบุคคล การโรงแรมและการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ งานวิจัยทุกชนิดการทำ case study ทุกประเทศ รับแปลเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชามีประสบการณ์สูง Thesis DD เป็นที่รู้จักและให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ได้ทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บริการรับปรึกษาการทำวิจัย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ทำวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูล (แจกแบบสอบถาม) การคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 1 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 2 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 3 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 4 การทำวิทยานิพนธ์บทที่ 5 การทำวิจัยเฉพาะบทที่ 4-5 และการทำงานวิจัย 5 บท แก้ไขงานวิจัย 5 บท แก้ไขวิทยานิพนธ์ 5 บท การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS หาค่า Alpha ของแบบสอบถาม 

5. บริการรับทำวิจัย

บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์นครปฐม สำหรับงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ให้คำแนะนำการวิจัย ตลาด ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ประเมินผลโครงการ รับเขียนโครงการ ประเมินโครงการ ทุกชนิด สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องทำแผนธุรกิจ บริการรับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจ หรือสร้างโครงการต่างๆ บริการยื่นแบบโครงการแก่ธนาคารต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ รับเขียนแผนการตลาดmarketing Plan แผนธุรกิจ business plan ทุกชนิด ยินดีให้คำปรึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนสุพรรณบุรี ผลงานทางวิชาการ ทำวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา คศ3. คศ.หรือที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย ช่วยเหลืองานวิจัยแบบผู้ช่วยนักวิจัย รวมทั้งยังให้บริการคำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์นครศรีธรรมราช สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ต้องการเขียน essay หรือเขียน dissertation เขียนรายงาน รับทำรายงาน ภาษาอังกฤษ ทุกชนิด บริการครบวงจร ตั้งแต่เสนอโครงงานวิจัย หัวข้อวิจัย บริการตรวจ รวมถึงการแก้ไขงานวิจัยทุกชนิด สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำ dissertation thesis ทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศ รับปรึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลงานทางวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

6. วิเคราะห์สถิติทุกโปรแกรม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ SPSS ประมวลผล SPSS เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน งานวิจัย ทางสถิติ เช่น เปรียบเทียบเป็นรายคู่ จากตัวแปรอิสระ เปรียบเทียบความแปรปรวนงานวิจัย ทางสถิติด้วยเทคนิค ANOVA T-Test F-Test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หาความสัมพันธ์ Correlation วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก Logistic Regression วิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis พยากรณ์ Forecasing หรืออื่นๆ รับทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เช่น การประเมินหาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือในการวิจัย เป็นการหาค่า IOC หรือ นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha การทำ is, จ้างทำ is, จ้างทำวิจัย, จ้างทำวิทยานิพนธ์, จ้างทำงานวิจัย, รับ จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ป.ตรี ราคา, จ้าง ทำ วิทยานิพนธ์ ราคา ถูก, จ้างทำวิทยานิพนธ์ราคาประหยัด, จ้างทำวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ป.โท, จ้างทำวิทยานิพนธ์ราคาไม่แพง, รับจ้างทำวิจัย, ทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก, ทำงานวิจัยทุกสาขาวิชา, ทำงานวิทยานิพนธ์ สาขา, บริการรับทำวิจัย, รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์, รับจ้างทำ is, รับจ้างทำงานวิจัย ราคาถูก, รับจ้างทำรายงาน, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ราคาถูก, รับจ้างเขียนรายงาน, รับทำ is, รับทำ power point, รับทำ SPSS, รับทำ thesis, AMOS, LISREL, EXCEL SOLVER, รับทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำวิจัย ด่วน, รับทำวิจัยราคาถูก, รับทำวิทยานิพนธ์ เชื่อถือได้, รับทำสารนิพนธ์ดีที่สุด, รับทำแบบสอบถาม, ดร. รับทำโปรเจคจบ, รับทำ thesis, รับทำงานวิจัย, รับทำปริญญานิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำวิทยานิพนธ์ ป.ตรี, รับทำวิทยานิพนธ์ ทุกมหาลัย, รับทำวิทยานิพนธ์ ป.โท, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, รับทำวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่, รับ ทำ สารนิพนธ์, รับแปล งานวิจัย, ราคารับทำวิทยานิพนธ์, วิจัยในชั้นเรียน

7. บทสรุป

สรุปคือถ้าคุณประเมินและลองทำดูแล้วไม่สามารถทำได้ หรือทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ผมว่าอย่ามัวไปเสียเวลาเลยครับ คนที่มีความคิดก้าวหน้า คนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี ผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง จะไม่มั่วเสียเวลาคนเหล่านั้นจะมองหาทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมกับ Thesis DD ยังไม่เคยมีใครไม่จบแม้ซักคนเดียว โดยส่วนมากจะกลัวไปเอง และอาจจะไม่เข้าใจในบางหัวข้อเท่านั้น หลังได้อธิบายก็สามารถทำความเข้าใจได้สบายๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาระดับ ป.โท เอก สำหรับผมคือ Connection หรือความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบันมากกว่าที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วยความจริงใจไม่ใช่หวังเพียงแต่ผลประโยชน์เท่านั้นควรเปิดใจให้กว้าง ลดความเห็นแก่ตัวลง และมีความจริงใจให้ผู้อื่น ซึ่งต่างกับนักศึกษาบางท่านที่ทำจนครบ แต่หลังส่งตรวจแก้เพียบ และแถมไม่เข้าใจงานของตัวเองอีกต่างหาก บางท่านก็กลับลำทันมาจ้างแก้ไขและให้คำแนะนำจนสามารถสอบผ่าน และอีกแบบคือยังดื้อดึงดันและไม่ประเมินตนเองกับสถานการณ์นั้นๆ แก้แล้วแก้อีกแก้จนไม่แก้แล้วถอดใจไปเองกับแก้แล้วไม่ถูกจนที่ปรึกษาเลื่อนสอบไปจนครบวาระ  ซึ่งแบบนี้เป็นการลงทุนที่เสียเปล่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาก ถ้าเปรียบเป็นธุรกิจก็เรียกได้ว่า "ล้มละลาย" สุดท้าย ทุกการตัดสินใจในชีวิตของคุณ มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะได้รับผลในการตัดสินใจจึงควรใช้สติ เหตุผล และข้อมูลในการตัดสินใจ แตกต่างจากการตัดสินคนอื่นที่เพียงแต่ใช้ปากเท่านั้น

งานวิจัยแแตกต่าง จึงต้องใช้มืออาชีพเท่านั้น

1. งานวิจัยแแตกต่าง จึงต้องใช้มืออาชีพเท่านั้น

เมื่อพูดถึงงานวิจัยต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้สร้างแบบสอบถามสามารถนำคำตอบไปใช้ประโยชน์ตามเป้าประสงค์ของตนเอง พัฒนา ต่อยอดจนเกิดเป็นผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจสูงสุด อย่างไรก็ตามสิ่งที่คนทำวิจัยหรือธุรกิจใดที่วางแผนจะสร้างแบบสอบถามควรต้องรู้คือ ไม่ใช่ใครจะเป็นผู้ออกแบบ เป็นคนเขียนคำถาม ระบุตัวเลือกคำตอบก็ได้ ด้วยความหลากหลายของประเภทงานวิจัยนำมาซึ่งความแตกต่าง ดังนั้นมืออาชีพที่ถนัดในงานเหล่านี้จึงเป็นบุคคลสำคัญมาก

2. ความหลากหลายของงานวิจัยมีมากกว่าที่คุณคิด

ถ้าอธิบายแค่ภาพรวม ๆ ว่า “งานวิจัย” คนส่วนใหญ่อาจมองแค่การแจกแบบสอบถาม การตอบตามความคิดเห็นของตนเองเพื่อให้ผู้รวบรวมนำไปวิเคราะห์เพื่อบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อไป แต่ในความเป็นจริงหากลองเจาะลึกลงไปถึงเนื้อหาจะพบว่าการทำงานวิจัยขึ้นมาสักชิ้นมีกระบวนการหลายด้านที่ต้องอาศัยความเก่งกาจ ความเชี่ยวชาญของเหล่ามืออาชีพ เพราะแค่ประเภทงานวิจัยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังใช้ประโยชน์ในอนาคตก็มีเยอะมาก อาทิ วิจัยตลาด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเอาข้อมูลไปพัฒนาสินค้า / บริการ การทำธุรกิจ เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ, วิจัยองค์กรภายใน เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมพัฒนาผลให้ออกมามีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ เป็นต้น ยังไม่นับรวมเหล่าบรรดางานวิจัยประยุกต์, วิจัยเชิงปฏิบัติ, วิจัยเชิงทฤษฎี, วิจัยเชิงประเมิน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความคาดหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งสิ้น

3. เลือกคนทำงานวิจัยแบบมืออาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่างานวิจัยสักชิ้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลตั้งแต่การวางแผน การเลือกวิธีดำเนินงานไปจนถึงออกแบบเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเก็บผลวิจัย นำผลไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบ ดังนั้นการเลือกมืออาชีพเพื่อเข้ามาทำงานในทุกขั้นตอนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ซึ่งถ้าถามว่าคนที่ทำงานเป็น มีประสบการณ์สำคัญมากขนาดไหนในการทำงานวิจัย เอาแค่เป็นงานวิจัยตลาดที่ต้องใช้เครื่องมือเก็บผลเป็น “แบบสอบถาม” ไม่ใช่จะเขียนคำถามยังไง สร้างคำตอบแบบใดก็ได้ เพราะเป้าหมายของการวิจัยย่อมต่างกันอยู่แล้ว เช่น ตรวจสอบการรับรู้ของแบรนด์, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่, ความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ ดังนั้นทุกอย่างต้องมาจากหลักการเขียนอันเหมาะสมของคนที่เข้าใจและเชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อมูลไปแปรผลและวิเคราะห์จนเกิดเป็นผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใด หรืออยู่ในองค์กรแบบไหนการสร้างงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรต้องมีมืออาชีพที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ โอกาสพัฒนา แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และสร้างความสำเร็จในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงไม่ใช่เรื่องยาก


 

12 ก.ย. 2565

การศึกษาทำวิจัย ป.โท หรือทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ป.เอก ควรมีการวางแผนที่ชัดเจนก่อนที่จะทำการศึกษาทำวิจัย เพื่อลดปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำวิจัย ซึ่งบางครั้งการทำวิจัยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยให้คำแนะนำเมื่อนักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ (Thesis) โดยการทำงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) นักศึกษาควรเลือกศึกษาค้นคว้าเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (Thesis) ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานวิจัยแต่ละกระบวนการให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เปรียบเสมือนไฟนำทางที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และคำตอบต่อประเด็นปัญหาที่ได้ทำการวิจัยค้นคว้า

ก่อนพบอาจารย์ที่ปรึกษาควรวางแผนก่อนว่าเรามีคำถามอะไรบ้างที่อยากจะถามอาจารย์ให้ลำดับความสำคัญของคำถามเหล่านั้นเขียนออกมาเป็นข้อๆ โดยเริ่มจากคำถามสำคัญเร่งด่วนที่เราต้องการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ก่อนเผื่ออาจารย์มีงานด่วน ทำให้ไม่สามารถคุยได้นาน แล้วจึงค่อยถามคำถามอื่นต่อได้ การส่งเรื่องหรือผลที่เราต้องการขอคำปรึกษาให้อาจารย์ดูล่วงหน้า จะช่วยให้อาจารย์มีเวลาเตรียมคำแนะนำ/คำอธิบายที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่มีนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เช่น เอกสาร ไฟล์งาน สมุดจดบันทึก เพื่อเอาไว้จดประเด็นสำคัญหรือสิ่งที่ต้องทำต่อไปด้วย ในการสนทนากับอาจารย์แนะนำให้ทบทวนจากการประชุมครั้งที่แล้วเราสรุปว่าจะทำอะไรบ้าง จากนั้นจึงค่อยรายงานผลความคืบหน้าว่าเราทำอะไรลงไปแล้วบ้าง แล้วจึงค่อยพูดถึงปัญหาหรือคำถามที่เราอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์

เพื่อให้การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis)ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)ของนักศึกษามีความราบรื่นยิ่งขึ้นได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ซึ่งการเลือกอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ (Thesis)แต่ละสถาบันอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในบางประเด็น เพราะในกระบวนการอนุมัติการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ป.โท และการทำดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก อาจารย์ที่ปรึกษามีสิทธิ์ตัดสินอนุมัติหรือไม่อนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis) ดังนั้น การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis)เป็นผู้ใหญ่ใจดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ลักษณะสำคัญที่สุดของอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ (Thesis) คือรู้ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) มีเวลาให้นักศึกษา จริงใจต่อนักศึกษาและมีความรู้ความสามารถ รวมถึงด้านบุคลิกภาพ มีระดับอีโก้ไม่สูงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้วิทยานิพนธ์ (Thesis)มีคุณภาพและนักศึกษาจำเป็นที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ บางครั้งอาจารย์อาจจะไม่รับเป็นที่ปรึกษาก็ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจารย์ท่านนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาทำหรืออาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis)ครบแล้วและอาจารย์ไม่มีเวลาในการให้คำปรึกษา ถ้าในระหว่างที่ปรึกษาหารือกันอยู่แล้วมีตรงไหนที่อาจารย์อธิบายแล้วเรายังไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ำถ้ายังไม่เข้าใจ เพราะอาจส่งผลให้งานทำไปแบบผิดๆ ต้องมาเสียเวลาแก้ไข

หลังพบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรหาเวลาเพื่อทบทวนและตรวจสอบว่าส่วนใดที่อาจขาดหายไป ยังไม่ครบถ้วนและมีสิ่งใดที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกบ้าง ข้อดีอีกอย่างของการจดบันทึกสรุปนี้ คือช่วยเตือนความจำที่คอยจดบันทึกสาระสำคัญจากการประชุมเอาไว้ทุกครั้ง ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำงานเพื่อให้งานวิจัยดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ และเทคนิคการส่งงานอีกอย่างคือ เมื่อส่งงานครั้งใหม่ให้นำงานครั้งเก่าที่แก้ไขแล้วส่งไปด้วยหรือนำติดไปด้วยเพื่อป้องกันปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขวนซ้ำไปมา

11 ก.ย. 2565

แบบสอบถามที่ใช้งานมีคุณภาพหรือไม่

 

1. แบบสอบถามที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมีคุณภาพจริงหรือไม่

หนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ทุกธุรกิจประสบความสำเร็จคือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวิจัยและพัฒนา หรือถ้าเป็นชื่อแบบหรูหราก็ Research & Development ซึ่งอาวุธสำคัญของการสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำไปต่อยอดความสำเร็จของจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจาก “แบบสอบถาม” แต่คำถามที่กำลังตามมาคือ ปัจจุบันอาวุธที่ใช้งานกันอยู่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพจริงไหม? แล้วจะรู้ได้ยังไงว่านั่นคือข้อมูลที่จะช่วยให้ธุรกิจนำไปพัฒนาต่อได้ และ Thesis DD ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

2. คุณภาพแบบสอบถามในปัจจุบันกับเรื่องที่หลายคนไม่รู้

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการสร้างแบบสอบถามในปัจจุบันมีความหลากหลาย บ่อยครั้งเนื้อหาที่ถามรู้สึกได้ถึงความแปลกใหม่ นั่นถือเป็นเรื่องดี ๆ ที่ช่วยให้เกิดความคิดเห็นหลายมิติ อย่างไรก็ตามสิ่งที่มักถูกมองข้ามไปคือ “การตรวจสอบคุณภาพ” ของแบบสอบถามนั้น ๆ ได้มาตรฐานอย่างที่ธุรกิจต้องการหรือไม่ โดยเฉพาะแบบสอบถามออนไลน์ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงไม่เป็นอย่างที่องค์กรคาดหวัง การนำเอาข้อมูลมาใช้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลจึงไม่เกิดจริงตามเป้าหมายซึ่งเป็นเพียงเรื่องของความผิดพลาดในเชิงผลงานเท่านั้น แต่มันยังรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การวางแผน การสร้างแบบสอบถาม ไปจนถึงการสอบถามข้อมูล การวิเคราะห์ผลลัพธ์ เมื่อสิ่งที่ได้มาไม่สามารถนำไปใช้ได้เท่ากับคุณยังเสียเวลา แถมธุรกิจก็เดินช้าลงไปอีกก้าว คู่แข่งขยับเข้ามาใกล้มากขึ้น หรือบางทีอาจโดนแซง โดนทิ้งห่างไปเลย

3. แก้ปัญหาแบบสอบถามไม่ได้คุณภาพด้วยการตรวจสอบจากทีมงานมืออาชีพ

จากสิ่งที่อธิบายถึงปัญหาแบบสอบถามในปัจจุบันที่หลายครั้งไม่ได้คุณภาพ จึงต้องมองหาวิธีแก้พร้อมทั้งตัวช่วยที่จะทำให้การลงทุนของคุณไม่เสียเปล่า อย่าลืมว่าในการทำวิจัยแต่ละครั้งงบประมาณที่ธุรกิจต้องจ่ายไม่ใช่จำนวนน้อย ๆ กลายเป็นภาระต้นทุนอีกรูปแบบ แต่ถ้าผลลัพธ์กลับใช้งานไม่ได้จริงก็เหมือนกับโยนเงินทิ้งไปโดยใช่เหตุวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจได้เจอกับแบบสอบถามที่มีคุณภาพต้องเริ่มจากการมีทีมงานมืออาชีพ สามารถตรวจสอบความแม่นยำ ความเที่ยงตรงที่เหมาะกับเป้าหมายในการนำไปใช้งาน มีวางแนวทางการวิเคราะห์ การสร้างชุดข้อมูล การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสำรวจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบรอบด้าน 

4. สรุป

ทั้งนี้หากคุณไม่มีทีมงานฝ่าย RD เป็นของตนเอง การจ้างบริษัทวิจัยตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและทีมงานระดับปริญญาเอก THESIS DD ที่เป็นมืออาชีพ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักการ สร้างแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ ต่อยอดผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ แม้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอาจสูงกว่าปกติสักเล็กน้อย แต่เมื่อเห็นสิ่งที่ได้รับแล้วมันคือโอกาสอันดีที่ธุรกิจจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้นเลือกตัวช่วยที่มากด้วยประสบการณ์บนแวดวงการวิจัยตลาดคือคำตอบที่ดีที่สุด

ที่มา : https://thesisdd.com/