Home

26 พ.ค. 2563

ความท้าทาย

ความท้าทาย หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความต้องการแข่งขันเพื่อเอาชนะการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความภาคถูมิใจในผลงานของตนเอง และสร้างโอกาสให้บังเกิดผลดีเพื่อไปสู่ความสำเร็จ

9 พ.ค. 2563

ช่วยเตรียมตัวก่อนขึ้นสอบวิจัย

 ช่วยเตรียมตัวก่อนขึ้นสอบวิจัย

Thesis DD กับบริการที่มีเจ้าเดียวในประเทศไทย

            ลูกค้าที่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามของคณะกรรมการสอบได้หรือไม่ หมดปัญหาคาใจได้เลย เพราะเราจะช่วยแนะนำท่านในทุกมิติ เพื่อให้ท่านเข้าใจงานวิจัยของท่านอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการได้อย่างสบาย ด้วยแพตฟอร์มการเตรียมตัวสอบสำหรับลูกค้า Thesis DD ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (เจ้าเดียวในประเทศไทย) ซึ่งบริการนี้ท่านไม่สามารถหาได้จากที่อื่นๆ เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญประจำทุกสาขาวิชาไว้บริการ และที่สำคัญระดับความเข้มข้นของคำถาม เรียกได้ว่ากรรมการสอบเขี้ยวแค่ไหนก็เอาอยู่ รวมถึงการเตรียมตัวเริ่มตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การไม่นำเสนอ การเอาตัวรอดจากคำถามที่ตอบไม่ได้ บราบร่าบา...

3 พ.ค. 2563

Thesis DD สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า กับคุณภาพอันดับ 1

            การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการทำวิทยานิพนธ์  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจยอมรับถึงความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม  ซึ่งเราได้ตั้งเป้าหมายของทีมไว้ว่า ควาามซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่เรามุ่งเน้นกระทำซึ่งจะส่งผลต่อความภาคภูมิใจในการให้บริการลูกค้าด้วยความซื้อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ หรือทุจริตคดโกงลูกค้าทางใดทางหนึ่ง โดยสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าทุกท่านนั้นมาจากความตั้งใจสูงสุด เพื่อให้งานของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน
         คงเคยมีคนถามว่าเว็บรับทำวิจัย เว็บไหนมีชื่อเสียงที่สุด คุณภาพงานดีที่สุด ราคาถูกที่สุด รับผิดชอบงานมากที่สุด และคุ้มค้ามากที่สุด  คำตอบก็คือ Thesis DD จากการร่วมกันวิเคราะห์ของหัวหน้าทีมทุกสาขา โดยตั้งโจทย์ดังนี้ ข้อแรก มองเฉพาะคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยว่าเว็บใดครบเครื่องและตอบโจทย์ได้ในทุกมิติ ข้อสอง เว็บที่คุ้มค่าจ้างมากที่สุด โดยแบ่งกันไปหาข้อมูลของเว็บอื่นเพื่อนำข้อมูลที่แท้จริงมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด โดยกำหนดตัวแปรดังนี้
     1. มีทีมงานเหมาะกับงานแต่ละสาขาไม่ใช้คนกลุ่มเดียวทำทุกสาขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้
     2. ราคาหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
     3. สามารถให้บริการได้หลายสาขาวิชา และใช้โปรแกรทางสถิติได้กี่โปรแกรม
     4. ความเชี่ยวชาญ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
     5. มีการตรวจสอบเนื้อหา ความถูกต้อง มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจ copy และอื่น ๆ
    และสุดท้ายนำมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า และแถมให้หน่อยกับการประเมินความเสี่ยงที่จะเสียงเงินฟรี
     ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มีดังนี้ ส่วนใหญ่ไม่มีการเสนอราคาเป็นเอกสาร ไม่สามารถยืนยันอ้างอิงชื่อ ผู้จัดทำไม่ได้ ไม่ให้มีเอกสารหรือใบเสร็จให้ โดยการอ้างถึง พรบ.การศึกษา และไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงหรือไม่รับงานที่ค่อนข้างซับซ้อนเลย ราคาหลากหลายและแตกต่าง เช่น ดร.ทำ ป.โท ทำ แต่ไม่แจ้งชื่อเพื่อสืบค้นว่าชำนาญด้านใด ไม่ให้เอกสารหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบประวัติการทุจริต
ชำนาญการทำวิจัยด้านคุณภาพไม่ ไม่มีการควบคุมคุณภาพงานอย่างละเอียด
     ส่วนความคุ้มค่านั้น พบว่า ราคาจะสูงกว่าคุณภาพของงาน
     ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ข้อ 1. ระดับคะแนนด้านคุณภาพและความหลากหลาายของ Thesis DD มากสุด และข้อ 2. Thesis DD คุ้มค่ามากที่สุดโดยปัจจัยด้านราคาสูงกว่าคุณภาพเล็กน้อย
ลูกสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบกับการตัดสินใจเลือกใช้เซ้บ รับทำวิทยานิพนธ์ ต่อไป