30 พ.ค. 2562

excel หากลุ่มตัวอย่าง

ใช้ excel หากลุ่มตัวอย่าง ของงานวิจัย โดย thesis dd 
ประกอบด้วยการหากลุ่มที่รู้จำนวนประชากร โดยใช้ excel คำนวนหากลุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน่ (taro yamane)
- และแบบ ไม่รู้จำนวนประชากร
Download กดเบย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์  แผนธุรกิจ  spss


25 พ.ค. 2562

ลักษณะธุรกิจ และการแบ่งขนาด หรือไซส์ของธุรกิจในประเทศไทย

ลักษณะธุรกิจ และการแบ่งขนาด หรือไซส์ของธุรกิจในประเทศไทย 
โดย ณรงค์ขัย พงศ์วัศพล

          ธุรกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises : M) และขนาดเล็ก (Small Enterprises : S) ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยให้ความหมายดังนี้
          กิจการผลิตสินค้า จะมีลักษณะในการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
          กิจการให้บริการ จะมีลักษณะสินค้าเป็นรูปแบบของการบริการ เช่น ภัตตาคาร โรงแรม สปา บริการซ่อมแซมทุกชนิด ท่องเที่ยว รวมถึงการศึกษา บันเทิง ขนส่ง เป็นต้น
          กิจการค้าส่ง จะมีลักษณะเป็นการขายสินค้าเป็นจำนวนครั้งละมากๆ ให้กับผู้ประกอบกิจการค้าปลีก         

          กิจการค้าปลีก จะมีลักษณะเป็นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภคนำไปใช้ในครัวเรือน และในชีวิตประจำวันเท่านั้น         

           ซึ่งการประเภทกิจการดังกล่าวข้างต้นก็สามารถนำไปแบ่งขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ได้เช่นกัน แต่ 

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (Lage Enterprises : L) ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวนมากภายในประเทศ และถือว่าเป็นรากฐานของระบบเศรษกิจภายในประเทศ มีส่วนแบ่งและส่งผลต่อตลาดสูง เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ความพยายามในการผูกขาด เพราะการแข่งขันอ่อนตัวลง จะมีลักษณะเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ มีบริษัทย่อยลงไปหลายบริษัท และบริษัทย่อยก็ทำธุรกิจที่ต่างกันออกไปแต่มีความสัมพันธ์กัน และยังมีความซับซ้อนในด้านการใช้ความรู้ และความเข้มข้นในการใข้เงินทุน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP All) หรือธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล (CPN) โดยธุรกิจขนาดใหญ่โดยมีสัดส่วน 40%-60% ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และยังเป็นบริษัท ที่ทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศในหลายรัฐหรือทั่วโลก บริษัท เหล่านี้เปิดสาขาและโรงงานผลิตของตนเองทั่วโลก และมีงานทำเพื่อคนหลายแสนคน รายได้ที่นี่มีหลายพันล้าน นี่คือตัวอย่างของตัวแทนของธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ได้แก่ Sony, Apple, Philips, LG, Samsung เป็นต้น บริษัท รถยนต์ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น BMW, Mercedes, Opel, Ford เป็นต้น ผู้ผลิตเครื่องดื่มของโลก: Pepsi Coca-Cola Fanta Nescafe เป็นต้น

          สามารถแบ่งขนาดธุรกิจได้ดังตารางต่อไปนี้


ประเภท/ขนาดจำนวนพนักงาน (คน)สินทรัพย์ (ล้านบาท)ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
SMLSMLSML
กิจการผลิตสินค้า≤ 50 51-200> 200≤ 50 51-200> 200≤ 50 51-200> 200
กิจการให้บริการ≤ 5051-200> 200≤ 5051-200> 200≤ 5051-200> 200
กิจการค้าส่ง≤ 2526-50> 50≤ 5051-200> 200≤ 5051-100> 100
กิจการค้าปลีก≤ 1516-30> 30≤ 3031-60> 60≤ 3031-60> 60
#ให้คำปรึกษา #รับทำวิทยานิพนธ์ #รับทำวิจัย #รับทำspss  #รับทำthesis #ราคาถูก #thesisdd
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำthesis ดุษฎีบัณฑิต บทความ ค้นคว้าอิสระ แผนธุรกิจ ราคาถูก

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ไม่อยากจ้าง จะทำไง

รับทำวิทยานิพนธ์ หรือ รับทำวิจัย ไม่อยากจ้างทำ แล้วจะทำยังไงล่ะ

ลำดับแรก ต้องศึกษา review บทความ วิทยานิพนธ์ เยอะๆ และควรจะเริ่มอ่านตั้งแต่เริ่มเข้าไปเรียนอ่านไปค่อยๆ จับจุดว่าอะไรยังไง แรกๆ มันอาจไม่เข้าใจ แต่ซักพักก็จะเข้าใจ
ต่อมา ควรเลือกเรื่องที่ review คล้ายๆ กันมีตัวแปร ใกล้เคียงกัน ชื่อวิทยานิพนธ์คล้ายๆกัน จะช่วยให้เข้าใจวิทยานิพนธ์จนไม่ต้องให้พวก รับทำวิทยานิพนธ์ ได้รับประทานเงินเรา
หลักจากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ ก็สบายๆ ล่ะไม่ยาก เกิดไอเดียในการ ทำวิทยานิพนธ์ ไม่มากก็น้อยนะครับผมว่า ที่นี้ก็คิดว่า อืม.. เราชอบหรือสนใจอะไร อยากรู้ในเรื่องนี้ ถ้าทำแบบนี้มันจะออกมายังไง มันมีประโยชน์กับธุรกิจของเรายังไง หรือปัญหาที่พบบ่อยๆ ในองค์กรของท่านเรื่องใกล้ๆ ตัวนี่แหละครับนำมาใช้เลย ยกตัวอย่างนะคับ ผมเรียนเทคโนโลยีนวัตกรรม บ้านผมทำอู่ซ่อมรถ ผมอยากมีลูกค้าเพิ่มรวมกับสาขาที่เรียน เลยทำ แอพลิเคชั่นให้ข้อมูล และช่วยเหลือ สำหรับผู้ใช้รถ โดยแอพจะมีประมาณนี้ (วางแผนการ ทำวิทยานิพนธ์ คราวๆ )เช่น
1. ให้ความรู้เรื่องบอดี้รถ อะไหล่ แท้ ใต้หวั่น แท้ซ่อม ตกแต่ง สีก็เริ่มตั้งแต่รองพื้นยันเคลือบแลคเกอร์มันมีสีแบบใด ความทนทาน สีแห้งเร็ว แห้งช้า นกแก้ว
2. ในส่วนช่วยเหลือ ก็มีการให้คำแนะนำเริ่มตั้งแต่ ลูกค้าเลือกทำประกันภัย จนถึงหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วซ่อม ปัญหาต่างๆ
3. ในส่วนรับงานเข้าอู่
ก็จะเป็นส่วนแอพพลิเคชั่นล่ะ ทำยังไง โครงสร้าง หลักการทำงาน อันนี้ค่อนข้างหาที่สืบค้นข้อมูลได้ง่าย ชิวๆ (นึกอะไรได้ก็ใส่ไปก่อนฉบับร่าง แล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดออกตอนหลังได้ ว่าแนวคิดทฤษฏีมันใช้ได้กับการ ทำวิทยานิพนธ์ ของเราไหม
และที่สำคัญก็ทำเค้าโครงส่งจานที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติชื่อเรื่อง เพราะมีเยอะมากที่นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ ไปแล้ว อาจารย์ให้เปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่ ถ้าเป็นแบบนั้นนก็เหนื่อยหน่อยคับ
แล้วคราวหน้าพบกับการลงมือทำวิจัยครับ สุดท้ายถ้าความคิดเห็นของผมทำให้ท่านผู้ใดไม่ถูกใจ ผมก็ขออภัย แต่คงช่วยอะไรไม่ได้ 555 ล้อเล่น ๆ หยอกๆ ครับ 555


รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำthesis ดุษฎีบัณฑิต บทความ ค้นคว้าอิสระ แผนธุรกิจ ราคาถูก

23 พ.ค. 2562

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P

               ณรงค์ชัย ลายภูษา (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตลาดบริการ คือ การให้บริการด้วยความมีคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร เครื่องมือหรือแม้แต่วิธีการกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งทุกอย่างล้วนส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ การบริการไม่สามารถจับต้องได้ การบริการมีความไม่แน่นอน การบริการไม่สามารถกำหนดมาตรฐานที่แน่นอนได้ การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้เหมือนสินค้าได้ การบริการไม่มีความเป็นเจ้าของเหมือนสินค้า  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบด้วย


  1. ผลิตภัณฑ์(Product) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า
      2. ราคา(Price) จำนวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือคุณค่าในรูปของตัวเงิน เป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับราคา ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ขายจึงต้องคำนึงถึง คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น รวมถึงต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการซื้อสินค้าและบริการและด้านการแข่งขัน
    3. ช่องทางการจัดจำหน่าย(Place) เป็นกิจกรรมซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่หาง่ายสำหรับลูกค้าเมื่อเขาต้องการซื้อไม่ว่าเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม งานในช่องทางการจัดจำหน่ายจึงประกอบด้วยความสะดวกของการติดต่อกับลูกค้า การพิจารณาตำแหน่งทำเลที่ตั้งของแหล่งจำหน่าย นอกจากนี้องค์ประกอบเสริมในเรื่องของการสนับสนุนและการกระจายตัวสินค้า คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการประสานงานและให้เกิดต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่ำที่สุด
    4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความจำในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทำการขายการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน การสื่อสารประกอบด้วย การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค การกระตุ้นจากพนักงานขาย และการกระตุ้นจากคนกลาง วิธีที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์ หรือป้ายโฆษณา การตลาดผ่านสื่ออีเล็คทรอนิคส์ และการขายทางโทรศัพท์
     5. บุคลากร(People) คนที่ผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสุภาพเรียบร้อย สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว การเอาใจใส่ลูกค้า บริการเปี่ยมไปด้วยร้อยยิ้ม และความเป็นกันเองแก่ลูกค้าที่น่าประทับใจ
     6. การสร้างและนำเสนอ ลักษณะทางกายภาพ(Physical evidence) ธุรกิจบริการจำนวนน้อยมากที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพของบริการเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นส่วนประกอบที่เป็นลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏอยู่บ้างก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเช่นคำว่าลักษณะทางกายภาพ หมายถึงความรวมถึงสภาพแวดล้อม เช่น การจัดสถานที่ ความสะอาด แสงสว่าง รูปแบบร้าน สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
     7. กระบวนการ(Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการ มีความสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดูแลลูกค้าอย่างดี ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ทั้งหมด เช่น การจองคิว ระบบการบริการ จะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นำมาใช้ ระดับการใช้เครื่องจักรกลในการให้บริการ เช่น การรับชำระเงิน

ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจำหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
ขอบเขต
- คุณภาพ
ระดับชั้น
ตราสินค้า
สายการบริการ
การรับประกัน
บริการหลังการขาย
ระดับราคา    
ส่วนลด
- เงินช่วยเหลือ 
ค่านายหน้า
เงื่อนไขการชำระเงิน
ระยะเวลาการเรียกเก็บชำระ
การบริการที่ ลูกค้ารับรู้ได้
คุณภาพ ราคาความแตกต่าง
ทำเล
- ความสามารถ
ช่องทางการจำหน่าย
ครอบคลุมการจำหน่าย
การโฆษณา
การขายโดยพนักงาน
- การส่งเสริมการขาย
การให้ข่าว
การประชาสัมพันธ์

บุคลากร
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ
 บุคลากร
- การฝึกอบรม
การตัดสินใจ
ภารกิจ
- แรงจูงใจ
- รูปลักษณ์ภายนอก
- พฤติกรรมระหว่างบุคคล
- ทัศนคติของลูกค้ารายอื่นๆ
- พฤติกรรม
- ระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- การติดต่อลูกค้า
สภาพแวดล้อม การตกแต่งสี รูปแบบ  
   ระดับเสียง
- สินค้าช่วยอำนวยความสะดวก
- สิ่งที่จับต้องได้ในสายตาลูกค้า
นโยบาย
- กระบวนการ
- การปรับปรุงเครื่องจักร
- การตัดสินใจของพนักงาน
- การมีส่วนร่วมของลูกค้า
- แนวโน้มของลูกค้า
- ผังแสดงกิจกรรม

        
อ้างอิง
   ณรงค์ชัย ลายภูษา (2554). ปัจจัยทางการตลาดบริการมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของอู่ซ่อมสี  
                            รถยนต์ ห้างหุ้นส่วน จำกัด วินัย  ออโต้ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส. วิทยานิพนธ์. สาขาบริหารธุรกิจ. 
                            มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.

22 พ.ค. 2562

กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างสื่อ สาร วิธีการนำเสนอเนื้อหาสาร การออกแบบเนื้อหาสาร

กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างสื่อ สาร  วิธีการนำเสนอเนื้อหาสาร การออกแบบเนื้อหาสาร 

ผมแนวคิดของนักวิชาการและจากการประสบการณ์จากกวิเคราะห์สารในรูปแบบต่างๆมารวบรวมและสามารถสรุปในเรื่องการออกแบบเนื้อหาสารไว้ดังนี้ สามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริง (fact) ข้อคิดเห็น (opinion) หรือความเชื่อ (belief) หรือจะเป็นการสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจมีหลายลักษณะ ได้แก่ ข้อเท็จจริง (facts) ข้อมูลเชิงสถิติ (statistics) นิยามศัพท์หรือ คำนิยาม (definitions) คำอธิบาย คำบรรยาย (explanation) ถ้อยคำการพรรณนา (description) คำรับรอง (testimony) คือ การใช้คำพูดหรือข้อมูลเพื่อรับรองหรือยืนยันสาร การยกตัวอย่าง (examples) ช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจสารได้ง่ายขึ้น การเล่าเรื่อง (narrative) การเปรียบเทียบ (comparison) การแสดงความขัดแย้ง (contrast) และการอุปมาอุปไมย (analogy)